Siirry sisältöön

Saatavilla jopa ilmaista ensilainaa, lue lisää sivuiltamme

Halvin Laina

Lainan takaaja – miten lainan takajaa helpottaa lainaprosessisssa

Lainan takaajan tehtäviä

 • Maksuvelvollisuus

  Takaaja sitoutuu maksamaan lainan, jos pääasiallinen lainanottaja ei siihen pysty.

  Tämä sisältää sekä pääoman että mahdolliset korot ja kulut.

 • Täytä lainahakemus

  Sopimusvelvoite

  Takaaja allekirjoittaa virallisen sopimuksen sitoutuen tiettyihin ehtoihin.

  Sopimus on sitova ja juridisesti täysin pätevä asiakirja.

Mikä on lainan takaaja?

Lainan takaaja on henkilö, joka sitoutuu olemaan vastuussa lainan takaisinmaksusta, mikäli lainan pääasiallinen ottaja ei pysty täyttämään maksuvelvollisuuttaan lainaa kohtaan. Lainan takaajan rooli on tarjota lisäturvaa lainan myöntäjälle ja helpottaa lainansaajan mahdollisuuksia saada lainaa.

Takaajan rooli on enemmän kuin taloudellinen sitoutuminen. Se edellyttää myös luottamusta ja avoimuutta lainanottajan kanssa. Luottamusperusteinen suhde auttaa selkiyttämään odotuksia ja vähentämään mahdollisia jännitteitä tulevaisuudessa.

Miksi lainan takaaja tarvitaan?

Lainan takaajaa tarvitaan usein tilanteissa, joissa pääasiallinen lainanottaja ei täytä kaikkia lainan myöntämisen vaatimuksia. Tämä voi johtua esimerkiksi suhteellisen heikosta luottoluokituksesta tai selvästi suuremmasta lainasummasta.

Lainan takaajan merkitys korostuu erityisesti silloin, kun perinteiset lainanmyöntäjät asettavat korkeampia vaatimuksia. Takaaja voi toimia silta-aukkona mahdollistamalla lainan saannin myös niille, joilla olisi vaikeuksia saada lainaa ilman lisätukea.

Takaajana toimiminen edellyttää vastuullisuutta ja sitoutumista taloudellisiin velvollisuuksiin. Lainan takaajan on tunnettava omat rajansa ja varmistettava, että hänellä on taloudelliset resurssit kattaa laina, mikäli lainanottaja ei siihen pysty.

Tilanteita, joissa lainantakaaja voi olla tarpeellinen

 • Lainanhakijan heikko luottoluokitus

  Lainanottajalla voi olla luottoluokitus, joka ei täytä lainanantajan vaatimuksia.

  Takaaja tarjoaa lisäturvaa mahdollistaen lainan myöntämisen.

   

 • Suuri lainasumma

  Suurien lainasummien kohdalla lainanantajat voivat haluta lisäturvaa.

  Takaajan mukanaolo vähentää lainanantajan riskiä.

Lainan takaajan riskit

 • Valitse lainatarjous

  Taloudellinen vastuu

  Takaaja voi joutua maksamaan koko lainasumman, jos pääasiallinen lainanottaja laiminlyö lainaan liittyvät maksunsa.

  Tämä voi aiheuttaa suuriakin taloudellisia vaikeuksia takaajalle.

   

 • Luottoluokitusvaikutus

  Lainan takaaminen voi vaikuttaa myös takaajan omaan luottoluokitukseen.

  Tämä voi vaikeuttaa lainan takaajan oman lainan saamista tulevaisuudessa.

Lainan takaajan velvollisuudet

 • Häät

  Maksukyky

  Takaajalla tulee olla riittävä maksukyky takaisinmaksuun.

  Takaajan on oltava valmis vastuulliseen taloudelliseen päätöksentekoon.

Kun valitset lainan takaajaa

Mitä kannattaa huomioida?

Jos harkitset lainan takaajan roolia, on tärkeää valita huolellisesti kenen lainaa lähdet takaamaan, ja sama pätee tietysti myös toisinpäin: valitse huolellisesti kenet haluat takaamaan omaa lainaasi.

Valitessaan lainan takaajaa on tärkeää ottaa huomioon henkilön luottokelpoisuus sekä hänen aiempi taloudellinen historia. Vastuullinen takaaja on sitoutunut tukemaan lainan pääasiallista ottajaa ja ymmärtää sitoumuksensa laajuuden.

Takaajan vaikutus henkilökohtaiseen talouteen

Lainan takaaminen vaikuttaa suoraan takaajan henkilökohtaiseen talouteen. Takaaja ottaa merkittävän roolin, joka vaatii harkintaa ja taloudellista vastuunkantoa.

Takaajan tulisi olla tietoinen siitä, miten lainan takaaminen voi vaikuttaa hänen henkilökohtaiseen talouteensa. Tämä tarkoittaa paitsi mahdollista taloudellista vastuuta myös vaikutuksia luottoluokitukseen, mikä voi vaikuttaa tuleviin rahoituspäätöksiin.

 

Toimenpiteet takaajana: Mitä tehdä, jos maksuvaikeuksia ilmenee?

 

 

 • Remontti

  Toimenpiteitä takaajana

  Jos olet toiminut takaajana ja maksuvaikeuksia ilmenee, on tärkeää tietää, mitä eri vaiheita löytyy, joiden mukaan kannattaa toimia.

  Ota yhteyttä lainanantajaan:

  Ilmoita mahdollisista maksuvaikeuksista lainanantajalle välittömästi.

  Lainanantaja voi tällöin tarjota vaihtoehtoja, kuten maksusuunnitelmia.

   

 • Tarkista lainasopimus

  Tutki huolellisesti lainasopimus.

  Varmista, että ymmärrät kaikki ehdot ja velvoitteet.

  Jos maksuvaikeuksia ilmenee, takaajan on toimittava nopeasti ja otettava yhteyttä lainanantajaan. Kommunikaatio on avainasemassa, ja yhteistyöllä voidaan ehkäistä suurempia taloudellisia ongelmia.

Lainan takaamisen erilaiset muodot

On olemassa erilaisia tapoja toimia lainan takaajana. Yksi yleinen tapa on rinnakkaistakaus, jossa vastuu jaetaan useamman henkilön kesken. Toinen vaihtoehto on osatakaus.

Seuraavassa on avattu näitä kahta vaihtoehtoa hieman.

Takaamisen muodot:

Rinnakkaistakaus:

 • Useamman henkilön yhteistakaaminen.
 • Jakaa vastuuta useamman henkilön kesken.

Osatakaus:

 • Takaaja vastaa vain osasta lainasummasta.
 • Vähentää yksittäisen takaajan riskiä.

Erilaisten takaamisen muotojen ymmärtäminen on tärkeää, koska ne voivat vaikuttaa suoraan takaajan vastuuseen ja riskiin. Esimerkiksi rinnakkaistakauksessa vastuu jakautuu useamman henkilön kesken, kun taas osatakaus voi tarjota yksittäiselle takaajalle tietynasteisen suojan.

Yhteenveto: Harkitse huolellisesti lainan takaamista

Lainan takaajana toimiminen on vakava sitoumus, joka vaatii erittäin tarkkaa harkintaa ja vastuullista päätöksentekoa. Ennen kuin allekirjoitat takaussopimuksen, ymmärrä täysin sen riskit ja velvollisuudet, jotka tulevat mukana. Kommunikoi avoimesti lainanottajan kanssa ja varmista, että olet valmis ottamaan oikeasti vastuun, jos tilanne niin vaatii. Lainan takaaminen voi olla hyödyllinen teko, mutta se vaatii runsaasti viisautta ja varovaisuutta jotta kaikkien osapuolten taloudellinen turvallisuus voidaan varmistaa.